Aktuality

UPOZORNENIE! Podvodné e-maily vyžadujúce platbu za...20. 07. 2011

Upozornenie pre študentov UK

Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku 2012:...19. 07. 2011

V dňoch 23. a 24. januára 2012 sa uskutoční 11. ročník česko-slovenskej konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku“, tento krát na...

Univerzita Komenského v Bratislave vydala doteraz viac ako...19. 07. 2011

Bratislava, 19. júla 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorá realizuje systematickú vydavateľskú činnosť pod vlastným menom od roku 1967, vydala...

Databáza titulov dosiahla počet 200 00015. 07. 2011

Elektronická databáza osôb, ktoré získali titul na Univerzite Komenského v Bratislave, dosiahla v piatok 15. júla 2011 číslo 200 000.

Tenisový turnaj zamestnancov o pohár rektora UK14. 07. 2011

Po dvoch úspešných ročníkoch napíše tenisový turnaj o pohár rektora UK organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty UK svoju tretiu...

Grafická súťaž pre študentov VŠ13. 07. 2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje grafickú súťaž - v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,...

Náučno-turistické podujatie: Okolo Devínskej Kobyly07. 07. 2011

9. júla 2011 o 10.00 hod.

Posledná prednáška a promócia Detskej Univerzity Komenského07. 07. 2011

Detskú Univerzitu Komenského ukončí dňa 31. augusta 2011 v Aule UK poslednou deviatou témou s názvom „Prečo je Zem planétou hmyzu?“ doc. RNDr. Peter Fedor,...

Ôsma prednáška Detskej Univerzity Komenského bude o láske07. 07. 2011

O tom, prečo človek potrebuje lásku, sa budú malí študenti učiť dňa 24. augusta 2011 v Divadle Aréna. V poradí ôsmu (predposlednú) prednášku im...

Detská Univerzita Komenského aj o umení07. 07. 2011

Mgr. Zuzana Bartošová, PhD., z Ústavu dejín umenia SAV malým študentom Detskej Univerzity Komenského dňa 17. augusta 2011 v Divadle Aréna prednesie...