Aktuality

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Mariana Adamkova,...12. 03. 2012

29. marca 2012 o 10.30 hod. na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...12. 03. 2012

28. marca 2012 o 13.00 hod. a 29. marca 2012 o 12.00 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....12. 03. 2012

12. apríla 2012 o 11.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....12. 03. 2012

11. apríla 2012 o 13.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje zbierku...12. 03. 2012

Bratislava, 12. marca 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje najväčšiu vysokoškolskú zbierku hračiek pre deti z jednej z najchudobnejších...

Slávnostná prehliadka novostavby Knižnično-informačného,...12. 03. 2012

15. marca 2012 o 11.00 hod., ul. Novomeského, Martin

Verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Jána Spišiaka,...09. 03. 2012

3. apríla 2012 o 10.30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Zsolta...09. 03. 2012

23. marca 2012 o 10.00 hod. na Pedagogickej fakulte UK, Račianska 59, Bratislava, miestnosť č. 125/I. posch.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr....09. 03. 2012

23. marca 2012 o 11,30 hod. na Pedagogickej fakulte UK, Račianska 59, Bratislava, miestnosť č. 125/I. posch.

Univerzita Komenského v Bratislave uzatvorila zmluvu o...07. 03. 2012

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. Juraj Kukura dnes (7. marca 2012) podpísali...