Aktuality

Straty a nálezy na UK18. 01. 2011

Po dobrých skúsenostiach na ŠD Mlyny sme sa rozhodli rozšíriť sprístupnenie novej verzie UK web aplikácie „Straty a nálezy na UK“. Možno v nej...

Profesor Karol Mičieta si od prezidenta SR prevzal...17. 01. 2011

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes (17. januára 2011) odovzdal vo Veľkej sále Prezidentského paláca vymenúvacie dekréty ôsmim rektorom...

Fotosúťaž Krajiny ľudí17. 01. 2011

UNISCAPE – Európska sieť univerzít pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine vyhlásila druhé kolo medzinárodnej fotosúťaže „Krajiny ľudí“ (People’s...

Deň otvorených dverí aj na Fakulte telesnej výchovy a...12. 01. 2011

28. januára 2011 (piatok)

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK12. 01. 2011

22. januára 2011 (sobota)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 01. 2011

28. januára 2011 o 9:00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 01. 2011

28. januára 2011 o 10:15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Zochovácka zabíjačková zalizovačka - pre zamestnancov UK!12. 01. 2011

15. januára 2011 (sobota) od 11.00 hod. v penzióne Univerzitka, Modra - Piesok

Večerné kurzy slovenského jazyka (64 lekcií)10. 01. 2011

Uzávierka prihlášok: 27. január 2011

Diplomatický a spoločenský protokol (kurz ponúka CĎV UK v...10. 01. 2011

Uzávierka prihlášok: 04.02.2011