Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....29. 03. 2011

2. mája 2011 o 12.00 resp. 13.15 h na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10, Bratislava

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry29. 03. 2011

Bratislava, 29. marca 2011: V týždni od 4. do 9. apríla 2011 organizuje Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) unikátny projekt,...

Fakulta telesnej výchovy a športu UK otvorila Golfové...25. 03. 2011

Bratislava, 25. marca 2011: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou dnes...

Vyšlo marcové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA21. 03. 2011

Dozviete sa v ňom, ako sa Fakulta telesnej výchovy a športu UK pripravuje na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 a ako vyzerá príprava trénerov a učiteľov...

Darovanie krvi na JLF UK v Martine18. 03. 2011

V Martine sa v stredu 23. marca 2011 uskutoční darovanie krvi. Organizuje ho Martinský klub medikov v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK (JLF UK) a...

Stanovisko AS UK k Národnému programu reforiem SR18. 03. 2011

Akademický senát UK vydal dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí stanovisko k Národnému programu reforiem SR. Reaguje v ňom na nedostatočný plánovaný podiel...

Tvor pre Spojené národy – Povedz nie násiliu na ženách17. 03. 2011

Reklamná súťaž OSN otvorená pre všetkých Európanov a Európanky od 18 rokov, amatérov aj profesionálov, od 8.marca - 31. mája. Hlavnou cenou, ktorá bude...

Habilitačná prednáška MUDr. Soni Balogovej, PhD.17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 10.45 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 9.30 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila...17. 03. 2011

Bratislava, 17. marca 2011: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na...