Aktuality

Konferencia „Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad...09. 05. 2011

V dňoch 19. – 21. mája 2011 organizuje Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UK, medzinárodnú konferenciu...

Zlatá medaila UK pre profesora Branislava Sitára05. 05. 2011

V utorok 3. mája 2011 udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Zlatú medailu UK prof. RNDr. Branislavovi Sitárovi,...

Rektor UK vymenoval nového dekana EBF UK05. 05. 2011

Rektor UK Karol Mičieta odovzdal dňa 5. mája 2011 na zasadnutí Vedenia Univerzity Komenského vymenúvací dekrét novému dekanovi Evanjelickej bohosloveckej...

Ruský politik Mironov prednášal na UK04. 05. 2011

Univerzitu Komenského dňa 4. mája 2011 navštívil predseda Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Mironov. V Rektorskej sieni UK...

Zasadnutie Akademického senátu UK04. 05. 2011

11. mája 2011 (streda) o 13.00 h v Auditóriu Maximum, PraF UK

ZMENA! Športový deň Družby sa prekladá na 10. 5. 201103. 05. 2011

Oznam VI Družba o zmene Športového dňa pre študentov

ZMENA! Športový deň Družby sa prekladá na 10. 5. 201103. 05. 2011

Oznam VI Družba o zmene Športového dňa pre študentov

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK si zvolila nového dekana02. 05. 2011

Vo voľbách na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (EBF UK), ktoré sa konali dňa 28. 4. 2011, bol zvolený kandidát Mgr. Ľubomír...

Spoločnosť OKIN Group, a.s., OKIN Outsourcing division 29. 04. 2011

Ponuka práce v oblasti IT

Medzinárodná vedecká konferencia EBF UK28. 04. 2011

5. - 6. máj 2011, Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK