Aktuality

Diplomatický a spoločenský protokol (kurz ponúka CĎV UK v...10. 01. 2011

Uzávierka prihlášok: 04.02.2011

Univerzitná kvapka krvi 2010 - výsledky žrebovania23. 11. 2010

Bratislava, 23. novembra 2010

Zabezpečovanie nákupov tovarov a služieb v rámci fakúlt a...31. 03. 2010

Dôležité usmernenie od predsedníčky Komisie na zabezpečenie integrácie verejného obstarávania na UK pre všetkých zamestnancov UK, fakúlt a ďalších súčastí UK

Správy od 1971 do 1973 z 1973