Aktuality

Spoločnosť OKIN Group, a.s., OKIN Outsourcing division 29. 04. 2011

Ponuka práce v oblasti IT

Medzinárodná vedecká konferencia EBF UK28. 04. 2011

5. - 6. máj 2011, Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

Prednáška o slovenskej zahraničnej politike v roku 201128. 04. 2011

Prednáška Dr. Milana Ježovicu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, na tému „Slovenská zahraničná politika v roku 2011: Výzvy a príležitosti“...

Vyšlo aprílové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA28. 04. 2011

Prečítate si v ňom, že Fakulta telesnej výchovy a športu UK začala vyučovať golf, že v Komenského zbierke kníh sa vyzbieralo viac ako 2000 kníh i o tom, ako...

Žurnalistické vzdelávanie vs. mediálna prax27. 04. 2011

Beseda na tému "Žurnalistické vzdelávanie vs. mediálna prax" sa uskutoční dňa 4. mája 2011 o 17.00 h na Veľvyslanectve USA.

Univerzita Komenského podporila 284 mladých učiteľov a...27. 04. 2011

Bratislava, 27. apríla 2011: Najstaršia slovenská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave (UK), už po pätnásty raz udelila Granty UK určené na podporu...

Medická kvapka krvi na Družbe27. 04. 2011

Medická kvapka krvi pre študentov Lekárskej fakulty UK (LF UK) a iných vysokých škôl sa uskutoční dňa 12. mája 2011 od 8.00 – 11.00 h na Vysokoškolskom...

Skoč si po budúcnosť na FSEV FEST!26. 04. 2011

FSEV FEST v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a jej Týždňom nových menšín [fjúžn] sa rozhodli prepojiť akcie. Výsledkom je FSEV FEST 2 s podtitulom: Skoč si...

Slávnostné odovzdávanie Grantov UK26. 04. 2011

27. apríla 2011 (streda) o 11.00 hod. v Aule UK (Šafárikovo nám., Bratislava)

Zasadnutie Akademického senátu UK21. 04. 2011

V stredu dňa 27. apríla 2011 o 13.00 hod. sa v Auditóriu Maximum na 2. poschodí v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí uskutoční zasadnutie Akademického...