Oddelenie vzťahov s verejnosťou (OVV)

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Martina Mášiková

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
vedúca oddelenia
+421 2 9010 2012

Mgr. Lenka Miller

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
hovorkyňa
+421 2 9010 9355
125 SB

Mgr. Zdenka Krasňanská PhD.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odborná referentka
+421 2 9010 9542
124 SB

Mgr. Alexandra Kuliková

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 9545
124 SB

JUDr. Karin Fedorová

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2013
124 SB

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odborný referent
+421 2 9010 9365
112 NB

Nina Patyiová

Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Organizačný referát
Odborná referentka
+421 2 9010 2050

Mgr. Tomáš Madeja

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odborný zamestnanec pre styk s verejnosť
+421 2 9010 2051

Andrea Schottová

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou

Ing. Ivana Drozdová

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou