Ubytovanie v akad. roku 2016/2017

Ubytovanie v akad. roku 2016/2017

Ubytovanie v akademickom roku 2016/17 prešlo oproti minulým rokom výraznými zmenami. Pripravili sme pre Vás preto Sprievodcu ubytovacím procesom

Spolu s aktualizáciou smernice o ubytovaní prišiel nový ubytovací systém, zjednodušené pravidlá prideľovania ubytovania, rýchlejšie vyhodnotenie žiadostí a lepšia informovanosť pri výbere lôžka. Zmeny nastávajú aj v termínoch podávania žiadosti o ubytovanie, podľa harmonogramu pre AR 2016/17 bude podávanie žiadostí prebiehať v termínoch 7. až 20. júl 2016. Podklady na pridelenie bodov za aktivity je potrebné na fakultu doručiť najneskôr do 17. júna 2016. Všetky termíny na tento rok nájdete v tohtoročnom harmonograme

O sprístupnení ubytovacieho systému Vás budeme včas informovať na univerzitných stránkach. 

Plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre rok 2016.

Ak si potrebujete overiť, či je Vaše trvalé bydlisko v dosahu integrovanej dopravy, mapu zón IDBSK nájdete tu.

Rozubytovanie

Od 3.8. 08:00 sa spúšťa rozubytovanie, pripravili sme pre Vás krátky manuál k výberu izby

UPOZORNENIE: Žiadateľ, ktorý si do 8.augusta 23:59:59 nevytvorí rezerváciu v sekci "Výber izby" stráca nárok na ubytovanie. 9.8.2016 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť.