Harmonogram štúdia

 

Harmonogram akademického roka 2016/2017

 

 

Zimný semester

Výučba

od

19.09.2016

do

16.12.2016

Skúškové obdobie 

od

02.01.2017

do

17.02.2017

Letný semester

Výučba

od

20.02.2017

do

26.05.2017

Skúškové obdobie

od

29.05.2017

do

30.06.2017

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

21.08.2017

do

31.08.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 19. 9. 2016 o 11.00 hod v Aule UK.

Harmonogram akademického roka 2017/2018

 

Zimný semester

Výučba

od

25.09.2017

do

22.12.2017

Skúškové obdobie 

od

02.01.2018

do

16.02.2018

Letný semester

Výučba

od

19.02.2018

do

18.05.2018

Skúškové obdobie

od

21.05.2018

do

30.06.2018

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

20.08.2018

do

31.08.2018

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 25. 9. 2017 o 11.00 hod v Aule UK.