Kontakt

prevádzka: Informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave,
Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 1
(nová budova, vchod z Múzejnej ulice)
e-mail: infocentrumuniba.sk
telefón: (02) 592 44 986

Mgr. Petra Kollárová

Rektorát UK, Informačné a poradenské centrum
administratívny zamestnanec, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Adam Rada

Rektorát UK, Informačné a poradenské centrum
administratívny zamestnanec, i. n.
E-mail
Telefón
02/592 44 986
Miestnosť
Informačné centrum UK, prízemie NB