Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Magdaléna Belková

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 443
Miestnosť
123 NB

Ing. Magdaléna Bachanová

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
59244238 (VOIP 11238)
Miestnosť
215

Mgr. Michaela Dallemule

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
02/592 44 515

Michal Dzúrik

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
00421 2 592 44 515
Miestnosť
124 NB

Mgr. Ivana Dzúriková

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
592 44 234
Miestnosť
124NB
Poznámka
fax: 502 44 204

Bc. Veronika Haberlandová

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
02/592 44 502
Miestnosť
101 SB

Bc. Zuzana Jenčíková

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.

Ing. Silvia Miháliková

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
02/592 44 236

Ing. Katarína Nagyová

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Telefón
00421 2 592 44 225
Miestnosť
124 NB

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Rektorát UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent zahr.vzť.
Publikačná činnosť