Univerzitný vedecký park

Odborí riešitelia aktivity 2.7 projektu UVP UK - 2. fáza16. 08. 2017

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest odborných riešiteľov aktivity 2.7 projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza.


Momentálne nie sú uverejnené žiadne výberové konania.