Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - ZRUŠENÉ

Výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa – docenta na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015 z 8.7.2015, vyhlásené dňa 10.1.2017, bolo dňom 18.1.2017 zrušené.