Oddelenie vzťahov s verejnosťou (OVV)

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

PhDr. Andrea Földváryová

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 355
Miestnosť
124 SB

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

Rektorát UK, Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou
tlačový tajomník
Telefón
02/592 44 365
Miestnosť
112 NB

Mgr. Erika Hubčíková

Rektorát UK, Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou
redakcia časopisu Naša univerzita
Telefón
02/592 44 346
Miestnosť
124 SB

Mgr. Mgr. Jana Blusková

Rektorát UK, Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
Telefón
02/592 44 542
Miestnosť
124 SB

JUDr. Zuzana Tomová

Rektorát UK, Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
Telefón
02/592 44 542
Miestnosť
124 SB

Mgr. Adam Rada

Rektorát UK, Informačné a poradenské centrum
administratívny zamestnanec, i. n.
E-mail
Telefón
02/592 44 986
Miestnosť
Informačné centrum UK, prízemie NB

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Rektorát UK, Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
Publikačná činnosť

Eduard Csudai

Rektorát UK, Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou
Odborný referent

Mgr. Petra Kollárová

Rektorát UK, Informačné a poradenské centrum
administratívny zamestnanec, i. n.
Publikačná činnosť