Oddelenie študijných vecí (OŠV)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 59244 339
e-mail: pdo(at)rec.uniba.sk

PhDr. Emília Hrušovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
vedúci oddelenia

Ing. Henrieta Bazovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FiF UK, rigorózne konanie (FiF)

Mgr. Eva Granátová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PDF UK, uznávanie dokladov o vzdelaní v zahraničí

Mgr. Eva Hlavatá

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 137
Miestnosť
121
Poznámka
agenda EBF UK, FTVŠ UK, FSEV UK (Mgr.), RKCMBF UK

Mgr. Ľubica Janáčková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
správca
Poznámka
Centrálny obsahový správca AIS2 UK
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Kutlák

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda FM UK, Rigorózne konanie (FM), Verifikácia vzdelania

Ing. Nina Matúšková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121, SB
Poznámka
agenda LF UK a FMFI UK, špecializačné štúdium (LF), rigorózne konanie (FMFI)

Viktória Pajerová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PraF UK, PriF UK

Mgr. Lucia Poláková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda:FaF UK, JLF v Martine, FSEV UK (Bc.)

Bc. Peter Ševčík

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: Vylúčenia zo štúdia, clearingový správca