Oddelenie legislatívy a právnych služieb (OLP)

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

JUDr. Eva Takácsová

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 568
Miestnosť
NB 119

Mgr. Alica Jankovičová

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
odborný zamestnanec
Telefón
02/592 44 567

JUDr. Michal Káčerík

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
Telefón
02/592 44 437
Miestnosť
106 NB

Mgr. Ján Lehotský

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik

Mgr. Klaudia Lušpaiová

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
Telefón
02/592 44 572

Mgr. Miroslav Matula

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik

JUDr. Monika Španitzová

Rektorát UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
Telefón
02/592 44 212