Zverejnenia AS UK

Tlačivá

Pozastavenie členstva v AS UK

doc  pdf 

Pozastavenie členstva v komisii AS UK

doc  pdf 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do AS UK

doc  pdf

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do ŠRVŠ

doc  pdf

Návrhový formulár kandidáta pre všeobecné voľby do AS UK
(volebný obvod Nefakultné súčasti UK)

pdf  (jeden navrhovateľ)

pdf  (skupina navrhovateľov)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UK

(podľa Čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UK za rok 2015

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UK za rok 2014

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UK za rok 2013

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UK za rok 2012