Zástupcovia UK v reprezentáciách VŠ

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) - volebné obdobie: 1.12.2016 - 30.11.2018

Zástupca UK zvolený študentskou časťou Akademického senátu UK:

Bc. Daniel Zigo

PraF UK

uznesenie AS UK

Zástupcovia UK zvolení študentskou časťou akademickej obce UK:
Mgr. Mária BartekováFM UKzápisnica
Bc. Askar GafurovFMFI UKzápisnica
Adrián KissLF UKzápisnica
Mgr. Michal KrálikFTVŠ UKzápisnica
Mgr. Tomáš MalecFSEV UKzápisnica
RNDr. Andrea Novomeská, PhD.RKCMBF UKzápisnica
Mário ObročníkPdF UKzápisnica
Samuel PeckaEBF UKzápisnica
PharmDr. Veronika SivováJLF UKzápisnica
Filip ŠuranPraF UKzápisnica
RNDr. Eva ViglašováPriF UKzápisnica
Simona WolaschkováFiF UKzápisnica
mandát delegáta je uprázdnenýFaF UKzápisnica

Volebné obvody a počty v nich volených delegátov UK do ŠRVŠ boli určené uznesením č. 23.4/2014 zo 6. zasadnutia AS UK dňa 22. júna 2016.