Zasadnutia AS UK

Volebné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

Zasadnutia 2017

9. riadne zasadnutie Akademického senátu UK  (08.03.2017)

Volebné obdobie 1.11.2011 - 31.10.2015