Zápisnice z volieb do AS UK

Volebné obdobie 2015 - 2019

Doplňovacie voľby (marec - apríl 2017)

Uznesenie Predsedníctva AS UK o vyhlásení doplňovacích volieb do ŠCAS UK

Uznesenie AS UK o vyhlásení doplňovacích volieb do AS UK - FaF UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK  (04.04.2017)

Farmaceutická fakulta UK  (06.04.2017)

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine  (11.04.2017)