Logá a symboly UK

Logá Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK" alebo "univerzita") slúžia pre potreby univerzity a jej zamestnancov a logá fakúlt a ďalších súčastí Univerzity Komenského v Bratislave slúžia pre potreby fakúlt a súčastí UK a ich zamestnancov.

Pre stiahnutie log, prosím, prejdite na stránku https://moja.uniba.sk/loga/.