4. Disciplinárne konanie

VP č. 24/2016

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 23/2016

Smernica rektora UK Etický kódex UK.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 9/2008

schválený AS UK  Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 8/2008

schválený AS UK Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

<output>chválený Akademickým senátom UK 19.3. 2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov</output>

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.