Aktuality

Spolupráca s Allianz Kulturstiftung na projekte "Education for a Europe of Rights"

UNESCO katedra výchovy k ľudským právam na UK od roku 2017 spolupracuje s nemeckou Allianz Kulturstiftung a osobitne jej Alumni Network na projekte zameranom na vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu v kontexte EÚ "Education for a Europe of Rights".

Cieľom projektu je prehĺbiť chápanie spojitosti medzi ochranou ľudských práv a európskou integráciou s pomocou nástrojov neformálneho vzdelávania, ktoré zároveň podporujú kritické myslenie a schopnosť rozlišovať medzi faktami a neoverenými konšpiráciami.

Hlavnou cieľovou skupinou sú študentky a študenti stredných škôl zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Vybranej skupine študentiek a študentov projekt umožní stať sa "vyslankyňami a vyslancami" ľudských práv a európskych hodnôt pluralizmu a otvorenosti prostredníctvom vzdelávacích podujatí a iniciatív v medzinárodnom prostredí. Tieto kompetencie im umožnia ďalej vplývať na ich okolie a rozvinúť si vlastné kapacity reflexie a argumentácie o ľudských právach predovšetkým v európskom kontexte. 

V rámci projektu prebieha aj spolupráca s Olympiádou ľudských práv, kde projektový tím garantuje jednu z tém esejí na jej celoštátnom kole v spolupráci s UNESCO katedrou, a zorganizuje jeden z workshopov na tomto podujatí, ktorý bude zameraný na tému projektu. Druhá fáza projektu, ktorá bude zahájená po celoštátnom kole OĽP, vyvrcholí medzinárodným workshopom pre vybranú skupinu študentiek a študentov zo štyroch zúčastnených krajín.

Viac informácií o priebehu a výstupoch projektu bude zverejňovaných priebežne.

EUROPEAN REFUGE(ES): Face-to-face encounters between students and refugees

V spolupráci so Sharing Perspectives Foundation budeme koordinovať na UK kurz EUROPEAN REFUGE(ES), ktorý sa bude realizovať v LS 2016/17. 

EUROPEAN REFUGE(ES) IS OUR NEW VIRTUAL EXCHANGE PROGRAMME TO BE IMPLEMENTED IN THE SPRING SEMESTER OF 2017. THE AIM OF THIS PROGRAMME IS TO BRING TOGETHER REFUGEE AND EUROPEAN YOUTH ACROSS EUROPE TO DISCUSS WHAT IT MEANS TO BE A EUROPEAN CITIZEN. JOINTLY THEY WILL DEVELOP A COUNTER NARRATIVE TO COMBAT STIGMATISATION AND FOSTER MUTUAL UNDERSTANDING.

In this programme we would like to connect refugees and students directly as personal encounters lead to the development of genuine relationships. We do not want to objectify this population by studying ‘about’ them; rather we wish to have them speak for themselves encouraging them to take ownership over the counternarrative through intercultural dialogue.

During ten weeks 250 participants (refugee youth and graduate students) across 12-15 European countries follow webinars from expert academics and practitioners in the field. The participants meet weekly in small groups in our tailored virtual classroom to explore their perspectives on the refugee crisis and what it means to be a European citizen. All participants jointly conduct a European-wide research into youth perceptions on these issues across different national and socioeconomic boundaries. The programme culminates in a summit held in Brussels for the best performing participants who will interact with EU officials and present their findings.