Aktivity

Olympiáda ľudských práv

UNESCO katedra UK je jedným z kľúčových dlhodobých partnerov Olympiády. Spolupracovníčky a spolupracovníci UNESCO katedry sa na nej podieľajú ako organizátori, garanti tém esejí alebo vedúci workshopov.

UNESCO katedra UK na Krajskom kole OĽP 2017

8. februára 2017 sa konali krajské kolá Olympiády ľudských práv. Študentky a študenti zo škôl na celom Slovensku riešili testy (dostupné tu) a odpovedali na tézy v ústnej časti súťaže. Za UNESCO katedru UK sme sa zúčastnili v Trnavskom kraji na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, kde sme spoznali množstvo talentovaných mladých ľudí. Fotogaléria tu. UNESCO Chair v tomto ročníku spolugarantuje tému Diversity: Europe's Strength or Weakness?

Význam Európy v roku 2016

Diskusia stredoškolských a vysokoškolských študentiek a študentov na tému "Význam Európy v roku 2016" sa uskutočnila 14. októbra 2016 v čase od 10.00 do 11.45 v miestnosti N417 (Univerzita Komenského v Bratislave, nová budova, vchod z Múzejnej 2).

Diskusie sa zúčastnila aj skupina študentiek a študentov z bilingválneho gymnázia vo Freiburgu (Fribourg), Švajčiarsko.

Bližšie informácie nájdete tu.

Foto © Viliam Figusch.

National Model United Nations

 • 2013 New York;
 • 2014 New York;
 • 2015 Prague & Szeged;
 • 2015 Olomouc.

Webová stránka

Human Rights News

Výskumné a vzdelávacie projekty

LP/2011/02/2: Centrum výskumu a vzdelávania v oblasti ľudských práv

 • Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

LP/2013/81: Vzdelávacie semináre pre stredné školy zamerané na problematiku ľudských práv

 • Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

 Informácie o projekte

 • Projekt realizovaný v spolupráci s Celoštátnou komisiou OĽP. Cieľom projektu, ktorý reflektuje predchádzajúcu činnosť žiadateľa a v zmysle čl. 1 Organizačného poriadku Olympiády ľudských práv, schváleného MŠVVŠ SR, je prispieť k:
  • systematickému zvyšovaniu kvality OĽP ako súčasti ľudsko-právnej výchovy a vzdelávania v SR,
  • sieťovaniu ľudsko-právneho vzdelávania v SR a k odbornému diskurzu na tému ľudských práv, aj v kontexte s pripravovanou Stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  • perspektívnemu zhodnoteniu prínosu doterajších ročníkov OĽP a vytvoreniu systému kontinuálneho vzdelávania stredoškolských učiteľov/liek v špecifickej oblasti ľudských práv.

Cieľové skupiny

 1. Študenti, žiaci
 2. Pedagogické profesie
 • Cieľovú skupinu tvorí primárny subjekt, čo sú učitelia a učiteľky na stredných školách, ktorí sa v rámci svojej pedagogickej činnosti zameriavajú a vyučujú problematiku ľudských práv a ktorí následne pracujú so sekundárnou cieľovou skupinou, študentmi stredných škôl a pripravujú ich na Olympiádu ľudských práv, ktorá sa realizuje v SR už 15 rokov a ide o jedinečný projekt.

Výstupy

·         Podujatia (Harmonogram)

·         Slovník ľudských práv

·         Učebné texty o ľudských právach