Univerzitné preukazy

Univerzitný preukaz je bezkontaktná čipová karta vydávaná Univerzitou Komenského v Bratislave. Držiteľmi preukazov sú všetci študenti a zamestnanci univerzity, potenciálne aj ďalšie osoby, ktorým univerzita alebo jej súčasť umožní prístup k niektorým svojim službám.

Podľa aktuálneho vzťahu osoby pôsobiacej na pôde Univerzity Komenského v Bratislave je vydaný príslušný typ preukazu s odlišným vizuálom (od AR 2011/12 došlo k zmene vizuálu preukazov bez licencie ISIC/ITIC, od AR 2015/2016 na vizuále ISIC/ITIC pribudla licencia v čiarovom kóde):

ISIC preukaz s licenciou pre denných študentov/doktorandov
ISIC preukaz s licenciou v čiarovom kóde pre denných študentov/doktorandov
ITIC preukaz s licenciou pre pedagógov/učiteľov
ITIC preukaz s licenciou v čiarovom kóde pre pedagógov/učiteľov
Externý preukaz pre externých študentov/doktorandov
Preukaz zamestnanca pre nepedagogických pracovníkov

Aktivácie, validácie, správa preukazov

Informácie pre zamestnancov a študentov, ktorí potrebujú vykonať aktiváciu, validáciu alebo inú akciu s preukazom, sa nachádzajú na stránkach intranetu UK.

Registrácia prostredníctvom internetu pre bezplatné cestovanie ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. za účelom najmä zrýchlenia celého registračného procesu spustila dňa 10. novembra 2014 aj internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. Vybrané skupiny cestujúcich - dôchodcovia nad 62 rokov a žiaci/ študenti držitelia bezkontaktných čipových kariet - ISIC preukazu s platnou dopravnou aplikáciou sa takto môžu registrovať priamo zo svojho domova cez internetovú stránku ZSSK. Podmienkou je aktívna emailová adresa žiaka/študenta na webe, cez ktorú sa overuje aktivačný kód zaslaný emailom na adresu, ktorú žiak/študent používa.

Celý dokument s vyhlásením ŽSR

Zavedenie bezplatnej prepravy pre študentov vysokých škôl od 17.11.2014

S účinnosťou od 17. 11. 2014 bola na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 zavedená bezplatná preprava pre vybrané kategórie cestujúcich. Táto sa vzťahuje aj na študentov vysokých škôl. Podrobné informácie sa nachádzajú v tomto dokumente.