Botanická záhrada UK

Aktivity na rok 2016

  • Výstava skalničiek od 29.4. – 1.5.2016 organizovaná Klubom skalničkárov pri Botanickej záhrade UK spojená s predajom rastlinného materiálu
  • Výstava ruží organizovaná v spolupráci so Slovenskou národnou ružiarskou spoločnosťou v dňoch 4.6.-5.6.2016
  • Sympózium Kaktusárska jar 10.6. - 12.6.2016 organizovaná Klubom kaktusárov pri Botanickej záhrade UK, spojená s výstavou a predajom kaktusov
  • Letné koncerty v Botanickej záhrade v rámci Karloveského leta – júl, august
  • Výstava Plody jesene – september