Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck

Výzva na predkladanie prihlášok na doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck pre rok 2018 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami bude otvorená na jeseň 2017. Deadline pre podávanie prihlášok bude zverejnený spolu s výzvou.

1 doktorandské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

- pre všetky ponúkané programy

- 900,- Eur/mesiac

Prihláška doktorandské štipendium Uni Innsbruck

Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

<output>ormulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.</output>

<output>ormulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.</output>

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súčasti prihlášky na doktorandské štipendium Uni Innsbruck

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word), mailom aj klasickou poštou, zaslané na OMV RUK, Mgr. Ivane Dzúrikovej: dzurikova@rec.uniba.sk 

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.