Spolupráca s Rakúskom pre študentov - Výzvy sú otvorené

Na základe medziuniverzitnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Innsbruck je možnosť uchádzať sa o: 

Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck

Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck

Na základe medziuniverzitnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Viedeň je možnosť uchádzať sa o:

Doktorandský grant na Univerzite Viedeň