Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck- Výzva otvorená

Výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck pre rok 2017 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená. Deadline pre podávanie prihlášok je 13. 1. 2017.

1 magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

 - pre všetky ponúkané programy

- 600,- Eur/mesiac

- minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS

Prihláška magisterské štipendium Uni Innsbruck
Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

Súčasti prihlášky o magisterské štipendium na Uni Innsbruck

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word), mailom aj klasickou poštou, zaslané na OMV RUK, Mgr. Ivane Dzúrikovej: dzurikova@rec.uniba.sk 

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.