Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck

na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck je možnosť získať

2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2017/2018

Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, v období 1. 10. 2017 – 30. 6. 2018 do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck)

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30. 10. 2016.

Počet vybraných uchádzačov: 1

Jazyk: nemecký / anglický

Prihlášku po jej vyplnení zaslať na OMV RUK na meno Mgr. Ivana Krajčovičová (t.č. 592 44 234).

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.