Pracovná skupina, úradné hodiny

Úradné hodiny:

UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK:    9.00 - 11.00 hod.

e-mail: erasmusplus(at)rec.uniba.sk

Adresa:
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
Program Erasmus+
Šafárikovo nám. 6
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Kde nás nájdete:

Historická budova UK (vchod zo Šafárikovho námestia), 2. poschodie, č. dverí 215 SB

Agendu programu Erasmus+ zabezpečujú:

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.  /mobilita učiteľov, zamestnancov/ 
e-mail: kateryna.yakovenko(at)uniba.sk
tel: +421 2 59244 226
fax: +421 2 59244 550

Ing. Silvia Miháliková  /incoming študenti, stáže/
e-mail: silvia.mihalikova(at)rec.uniba.sk
tel: +421 2 59244 236
fax: +421 2 59244 550

Ing. Magdaléna Bachanová  /outgoing študenti po mobilite/ 
e-mail: magdalena.bachanova(at)uniba.sk
tel: +421 2 59244 238
fax:+421 2 59244 550

Bc. Zuzana Jenčíková /outgoing študenti pred mobilitou/
e-mail: zuzana.jencikova(at)uniba.sk
tel: +421 2 59244 502
1. poschodie, č.dverí 101 SB

Bc. Veronika Haberlandová /medziinštitucionálne zmluvy/ 
e-mail: veronika.haberlandova(at)uniba.sk
tel: +421 2 59244 502
1. poschodie, č.dverí 101 SB

OMV RUK