Letné školy a kurzy

Prague Summer Schools 2017:

Students with an interest in the subjects offered (China politics; EU politics; Development cooperation; Education; Behavioral economics; Criminology; Psychology; Political science & IR).
Prague Summer Schools (PSS) are seven-day academic programs designed to bring together undergraduate and graduate students of various nationalities and academic backgrounds to enjoy their summer holidays in a unique academic and cultural environment.
PSS has been organized for the past decade by Schola Empirica, an independent, non-governmental, non-profit organization, registered with the Czech Ministry of Interior and educational institution accredited by the Czech Ministry of Education.
For its 13th edition, PSS offer the following programs:
China: A World Superpower - Myth or Reality?  
Education: The Future of School
European Politics: Interests versus Culture 
Behavioral Economics and Psychology
Development, Sustainability and Globalization 
Crime, Law and Psychology
When? 1-8 July 2017
Where?
 Prague, Czech Republic
DEADLINE? March 30

For further information, please visit http://praguesummerschools.org   
For replies and questions, don't hesitate to contact us at infoscholaempirica.org 
Egle Havrdova, Ph.D., Program Director, SCHOLA EMPIRICA

Ponuka letných škôl na partnerskej univerzite v Ljubljane, Slovinsko:

At the summer school progammes offered by the University of Ljubljana you will find more than 30 open-enrollment courses. Students of summer school programmes are challenged to broaden their  skills and competences while balancing educational and social activities in international groups and with international, world-renowned academics. It enable students to explore different scientific areas: from economic and business sciences, law, chemistry, mathematics and physics to social work, pharmacy and technical sciences. Programmes are suitable for primary school students, undergraduate, graduate students,some for researchers and professors.More information about our courses and application procedure: https://www.uni-lj.si/study/summerschools.

Letné školy v USA pre študentov v bakalárskych programoch:

(všetky náklady hradí Fulbrightova komisia)
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy
-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvalo udržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l bit.ly/2gF3oAP
-          Letná škola o občianskej angažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, bit.ly/2fKOvZk
Požiadavky:
•    Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov
•    Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
•    Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity
•    Zájem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
•    Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
•    Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.
Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk
Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2016.
Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.