Aktuálne ponuky

Nenechaj si ujsť a prihlás sa!
ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA UNICA 2017 - Rím, Taliansko

DEADLINE: 31. 1. 2017
REALIZÁCIA: 4. - 7. Október 2017
Prihláška, Zoznam diskusných tém
Kontakt: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, ivana.dzurikovarec.uniba.sk , 02/592 44 234

BURZA POBYTOV 2017 - Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty pre rok 2017

Prihlášky sa podávajú prostredníctvom Referátu zahraničných vzťahov fakulty, nie priamo na OMV RUK!

DEADLINE pre fakulty je 7. 11. 2016, upozorňujeme však, že fakulty si spravidla stanovujú skorší interný deadline, pre spracovanie prihlášok.

V dokumente uvádzame aktuálne informácie k univerzitám v ponuke.

Všeobecné podmienky pre uchádzačov a formuláre prihlášok nájdete v podkapitole Krátkodobé pobyty pracovníkov