Aktuálne ponuky

Na základe medziuniverzitnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Viedeň je aktuálne predĺžená možnosť uchádzať sa o: Doktorandský grant na Univerzite Viedeň! do 30. 4. 2017!

Nenechaj si ujsť a prihlás sa!
ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA UNICA 2017 - Rím, Taliansko

DEADLINE: 31. 1. 2017
REALIZÁCIA: 4. - 7. Október 2017
Prihláška, Zoznam diskusných tém
Kontakt: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, ivana.dzurikovarec.uniba.sk , 02/592 44 234

Ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018!
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017.
Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov.
Kontakt: Martina Saganová; 02/ 59 34 77 41