Aktuálne ponuky

Na základe medziuniverzitnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Viedeň je aktuálne predĺžená možnosť uchádzať sa o: Doktorandský grant na Univerzite Viedeň! do 30. 4. 2017!

Súťaž o najlepší plagát na tému Erasmus+

Zapojte sa do súťaže o vytvorenie plagátu na tému Erasmus+. 

Plagáty spolu s priloženým podpísaným prehlásením zašlite na mail erasmusplusrec.uniba.sk do 04.04.2017.

Viac informácii a podmienky súťaže nájdete nižšie.

vytvor plagát na tému Erasmus+

Študentská konferencia The Coins 2017, 28. 2. – 2. 3. 2017, Vilnius University, Litva

Ponuka pre študentov Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Lekárskej fakulty, Jesseniovej lekárskej fakulty.

Viac informácií

www.thecoins.eu

Nenechaj si ujsť a prihlás sa!
ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA UNICA 2017 - Rím, Taliansko

DEADLINE: 31. 1. 2017
REALIZÁCIA: 4. - 7. Október 2017
Prihláška, Zoznam diskusných tém
Kontakt: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, ivana.dzurikovarec.uniba.sk , 02/592 44 234

Ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018!
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017.
Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov.
Kontakt: Martina Saganová; 02/ 59 34 77 41