Zamestnanci

Mgr. Lucián Zastko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dBF/x, externý)

Mgr. Andrej Záthurecký

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dSF, denný)

Jozef Zaťko

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 260
Miestnosť
B1-451
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 644
VoIP
41644
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Zaťková

Lekárska fakulta
Doktorand (4.dPF, denný)
Publikačná činnosť

Bc. Tatiana Zaťková

Filozofická fakulta UK, Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
Doktorand (2.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť

Ing. Anton Zátopek

Vysokoškolský internát Družba UK, Vrátnici
vrátnik

Dušan Zavarský

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
kurič