Zamestnanci

Mgr. Katarína Želinská

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doktorand (2.dFMX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Martin Žemlička, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie fyziky tuhých látok
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 95 247
VoIP
21247
Miestnosť
F2 232
Publikačná činnosť

RNDr. Tibor Ženiš, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie subjadrovej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 95 455
VoIP
21455
Miestnosť
F1 373
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 527
Miestnosť
G120 -V
Publikačná činnosť

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 716
Miestnosť
B1-413
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 248
VoIP
41720
Poznámka
41759
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 417
VoIP
41417
Publikačná činnosť

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD.

Lekárska fakulta, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Žideková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Referát externého štúdia
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/502 22 118
Miestnosť
R-118

Bc. Peter Židovský

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/592 44 924
VoIP
11 924
Miestnosť
F2 174