Zamestnanci

Mgr. Zuzana Adámiová

Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Jazyková a odborná príprava
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Tomáš Adamják

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Doktorand (1.dAPM_MU, denný)

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 453
VoIP
41453
Publikačná činnosť

Eva Adámková

Rektorát UK, Referát upratovacej služby
upratovačka

JUDr. Norbert Adamov, PhD.

Právnická fakulta UK
Doktorand (3.dOP, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Adamová

Lekárska fakulta
Doktorand (1.dPF, denný)

PaedDr. Silvia Adamová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (2.dDUP15/x, externý)

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 697
Miestnosť
CH2-425
Publikačná činnosť

MUDr. Monika Achbergerová

Lekárska fakulta, Klinika detskej hematológie a onkológie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Art. Richard Albrecht

Vysokoškolský internát Družba UK, Vrátnici
vrátnik