Falling Walls Lab Slovakia

29. septembra 2017 (piatok) od 12.00 hod., Moyzesova sieň Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Vajanského nábrežie 12


V piatok 29. septembra 2017 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK uskutoční podujatie Falling Walls Lab Slovakia. Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. Výnimoční výskumníci, vedci, ako aj inovátori z radov podnikateľov a profesionálov tu budú môcť prezentovať svoje projekty. Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov.

Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou.

Viac informácií nájdete na stránke: www.uniba.sk/projekty/fwl.

 

<output>Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. Výnimoční výskumníci, vedci, ako aj inovátori z radov podnikateľov a profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty dňa 29. septembra 2017 v Bratisl</output>

<output>inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín.</output>

<output>inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín.</output>

<output>inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín.</output>

<output></output>

<output>Falling Walls Lab Slovakia</output>

<output>Falling Walls Lab Slovakia</output>

<output>Falling Walls Lab Slovakia</output>