Doplňovacie voľby do ZČ AS FaF UK, ŠČ AS FaF UK a ZČ AS UK

AKTUALIZOVANÉ 6. 4. 2017 o výsledky volieb


29. 03. 2017 12.00 hod.
Od: AS FaF UK

 


ZA ČLENA ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FaF UK BOL ZVOLENÝ

  • doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. (KCHTL)

ZA ČLENOV ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FaF UK BOLI ZVOLENÍ

  • Ema Balažová (2. r. Mgr.)
  • Nikola Bujnová (2. r. Mgr.)
  • Miloš Chalachan (3. r. Mgr.)
  • Adam Kováčik (1. r. Mgr.)
  • Miriama Štorcelová (2. r. Mgr.)
  • Mgr. Katarína Želinská (1. r. PhD. / KFCHL) 

ZA ZÁSTUPCU AKADEMICKEJ OBCE FaF UK V ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UK BOL ZVOLENÝ

  • doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. (KBMBL)

Ďalšie podrobnosti uvádzajú materiály v prílohe.