Aktuality

Slovenskí stredoškoláci pod vedením odborníkov UK získali...16. 05. 2017

V dňoch 7. - 14. mája 2017 sa v Kodani uskutočnila medzinárodná súťaž European Union Science Olympiad EUSO 2017. Dva tímy zo Slovenska pod vedením doc. RNDr....

Gruzínsky prezident na UK aj o bezpečnosti v čiernomorskom...15. 05. 2017

Dňa 15. mája 2017 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave vystúpil prezident Gruzínska Giorgi Margvelashvili s prednáškou na tému „Security in...

Univerzita Komenského hostiteľom svetovej asociácie UTV –...15. 05. 2017

V dňoch 18. – 20. mája 2017 sa po prvýkrát na Slovensku uskutoční podujatie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku – AIUTA s celosvetovou pôsobnosťou....

Štúdium na Diplomatickej akadémii v akademickom roku...15. 05. 2017

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR plánujú aj v nasledujúcom...

Novinka Univerzity Komenského: kino pre náročného diváka11. 05. 2017

Kino Campus – tak sa volá projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý od konca apríla teší predovšetkým náročných divákov. V Aule Evanjelickej...

Rektor UK prijal tureckú veľvyslankyňu v SR 10. 05. 2017

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 10. mája 2017 v prítomnosti prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej,...

Stanovisko UK k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality...02. 05. 2017

Vedenie Univerzity Komenského a členovia Akademického senátu UK zastupujúci akademickú obec univerzity si s veľkou pozornosťou preštudovali návrhy zákona o...

Študentský časopis Farmakoviny získal ocenenie Zlaté...02. 05. 2017

V dňoch 28. a 29. apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2017 v...

Dobráci od kosti aj na Univerzite Komenského02. 05. 2017

Aj Univerzita Komenského v Bratislave sa zapája do celoslovenskej verejnoprospešnej kampane DOBRÁK OD KOSTI. Kampaň je zameraná na podporu Národného registra...

Profesorská prednáška: Lesk a bieda slovenskej politiky27. 04. 2017

10. mája 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), historická budova UK, 1. posch., Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava