Aktuality

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry29. 03. 2011

Bratislava, 29. marca 2011: V týždni od 4. do 9. apríla 2011 organizuje Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) unikátny projekt,...

Fakulta telesnej výchovy a športu UK otvorila Golfové...25. 03. 2011

Bratislava, 25. marca 2011: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou dnes...

Vyšlo marcové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA21. 03. 2011

Dozviete sa v ňom, ako sa Fakulta telesnej výchovy a športu UK pripravuje na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 a ako vyzerá príprava trénerov a učiteľov...

Darovanie krvi na JLF UK v Martine18. 03. 2011

V Martine sa v stredu 23. marca 2011 uskutoční darovanie krvi. Organizuje ho Martinský klub medikov v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK (JLF UK) a...

Stanovisko AS UK k Národnému programu reforiem SR18. 03. 2011

Akademický senát UK vydal dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí stanovisko k Národnému programu reforiem SR. Reaguje v ňom na nedostatočný plánovaný podiel...

Tvor pre Spojené národy – Povedz nie násiliu na ženách17. 03. 2011

Reklamná súťaž OSN otvorená pre všetkých Európanov a Európanky od 18 rokov, amatérov aj profesionálov, od 8.marca - 31. mája. Hlavnou cenou, ktorá bude...

Habilitačná prednáška MUDr. Soni Balogovej, PhD.17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 10.45 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 9.30 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila...17. 03. 2011

Bratislava, 17. marca 2011: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na...

Nová Vedecká rada UK17. 03. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského schválil včera dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí návrh rektora UK na zloženie členov Vedeckej rady UK (VR UK)....